Kosztorysy budowlane

kosztorysy inwestorskie
kosztorysy ofertowe
kosztorysy dodatkowe
kosztorysy powykonawcze
przedmiary robót
obmiary
weryfikacje kosztorysów

Oferta
skierowana jest do:

biur projektowych
inwestorów instytucjonalnych
inwestorów prywatnych
firm budowlanych

Opinie i ekspertyzy
w zakresie kosztorysowania

zgodności kosztorysu z projektem
zgodności kosztorysu z wykonanym zakresem robót
zgodności kosztorysu z obowiązującymi przepisami
doradztwo

Zapraszam do współpracy

Piotr Popis
rzeczoznawca Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Oferuję opracowania wykonywane przy ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z polskimi przepisami i normami przy użyciu licencjonowanych programów komputerowych.