LINKI

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
www.kosztorysowanie.org.pl


Polska Izba Inżynierów Budownictwa
www.piib.org.pl


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
www.gunb.gov.pl

Athenasoft | www.ath.pl
Producent programu do kosztorysowania NORMA, katalogów robót, a także cenników i baz cenowych.

OWEOB Promocja | www.sekocenbud.pl
Producent cenników i baz cenowych SEKOCENBUD, poradników oraz programu do kosztorysowania SEKO.

INTERSOFT | www.intersoft.pl
Producent programu ArCADia - INTELLICAD 2009 i nakładki Przedmiar.