Jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych oferuję opracowanie opinii w zakresie opracowanych już przedmiarów, kosztorysów i wycen. Wykonuję również projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Kosztorysy budowlane opracowywane są zgodne z polskimi przepisami i normami. Kosztorysy wykonywane są przy użyciu licencjonowanych programów komputerowych z uwzględnieniem aktualnych cen przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

Kosztorysy opracowywane są w oparciu o dokumentację techniczną lub przedmiary robót. W przypadku braku projektu budowlanego (np. przy robotach remontowo-modernizacyjnych) – przedmiar wykonany będzie na podstawie wytycznych Inwestora i protokołów typowania prac budowlanych.

Firma współpracuje z wieloma biurami projektowymi, firmami budowlanymi, inwestorami państwowymi i prywatnymi. Możliwość współpracy drogą elektroniczną w znacznym stopniu przyspiesza realizacje zleceń, obniża koszty wykonania kosztorysu, oszczędza cenny czas kontrahentów i pozwala nam na realizację zleceń z terenu całego kraju.

 

Sporządzane opracowania kosztorysowe cechuje terminowość ukończenia, wysoki poziom jakości, precyzja i konkurencyjność cenowa. Środki wydane przez Inwestora, na etapie przygotowania inwestycji, na opracowanie kosztorysu zwrócą się przy realizacji zadania.

Zapraszam do współpracy

Piotr Popis
rzeczoznawca
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

PETRUS - Piotr Popis

Firma PETRUS – Piotr Popis zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji lub robotami remontowo-modernizacyjnymi. Kosztorysowanie jest najważniejszą działalnością firmy.