Opracowania wykonywane są przy ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z polskimi przepisami i normami przy użyciu licencjonowanych programów komputerowych.

Czytaj dalej

Realizacje

2011 |2010 |2009 | 2008| 2007

PETRUS - Piotr Popis

Firma PETRUS – Piotr Popis zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji lub robotami remontowo - modernizacyjnymi.

Kosztorysowanie jest najważniejszą działalnością firmy. Jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych oferuję opracowanie opinii w zakresie opracowanych już przedmiarów, kosztorysów i wycen. Wykonuję również projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Czytaj dalej